Sider

lørdag 23. desember 2023

Medlemsmøter våren 2024

 03.01.24 Medlemsmøte, Nytt prosjekt til Barneklinikken

07.02.24 Årsmøte med valg

06.03.24 Påskeverksted

03,04.24 Quilto, Anne Karis butikk

05.06.24 Sommeravslutning